Chelsea and Hell’s Kitchen Flea Markets

เป็นตลาดของเก่าอีกเจ้าในนิวยอร์กที่น่าสนใจ ใครชอบอะไรแนวนี้แนะนำให้แวะมาดู  ตลาดไม่ค่อยอยู่ในกระแสนักท่องเที่ยวเท่าไร เพราะออกนอกเส้นทางพอสมควร แต่ก็จะได้เห็นข้าวของที่แตกต่างออกไปบ้างในราคาไม่แรงเท่า brooklyn flea

เว็บไซต์ http://www.annexmarkets.com

เอารูปบรรยากาศมาฝากจ้ะ

DSCF8887DSCF8888DSCF8889DSCF8890DSCF8891DSCF8892DSCF8893DSCF8894DSCF8895DSCF8896DSCF8897DSCF8898DSCF8899DSCF8901DSCF8902DSCF8903DSCF8904DSCF8906DSCF8907DSCF8908DSCF8909DSCF8910DSCF8912DSCF8913DSCF8914DSCF8915DSCF8916DSCF8917DSCF8919

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s