ใบไม้เปลี่ยนสีที่โซล

ไปโซลเที่ยวนี้ คือทริปต่อเนื่องจากเกาะเจจู เราปล่อยไหลให้พี่แอนจูงจมูกไปไหนๆ ตามใจเธอต้องการ หลักๆ คือเดินเล่นไปทั่ว ดูใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี กินสิ่งที่อยากกิน แล้วช้อปปิ้งให้สาสมใจ ไม่ได้จดจำเป็นพิเศษว่าที่ไหน ตรงไหน เพราะขี้คร้าน แหะ แหะ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s